LỊCH THI - THỜI KHOÁ BIỂU
Lịch thi cuối kỳ HK1/2016-2017 In Email
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 17:06

(Xem chi tiết)

 
Thông báo thi MOS (Microsoft Powerpoint) đợt tháng 12 In Email
Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 15:30

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi giữa kỳ HK1/16-17 dành cho sinh viên hoãn thi, môn thi bổ sung In Email
Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 14:41

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi học kỳ In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 10 2016 10:06
1. Lịch thi giữa kỳ HK1/16-17 dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (lớp thường) -> (Xem chi tiết)
 
2. Lịch thi giữa kỳ HK1/16-17 dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (lớp CLC)- > (Xem chi tiết)
 
3. Lịch thi cuối kỳ HK Dự thính 1/16-17 -> (Xem chi tiết)
 
Lịch thi cuối kỳ HK1/2016-2017 hệ liên thông tại TP.HCM In Email
Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 20:15

(Xem chi tiết)

 
Thời khóa biểu HK1/2016-2017 lớp chất lượng cao khóa mới(K20) In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 14:02

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi giữa kỳ HK dự thính 1/2016-2017 In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 13:51

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi giữa kỳ HK1/2016-2017 hệ liên thông tại TP.HCM In Email
Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:00

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi giữa kỳ HK1/2016-2017 lớp thường + lớp chất lượng cao. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 08:27

(Xem chi tiết)

 
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 3/2016 In Email
Thứ ba, 02 Tháng 8 2016 08:07

(Xem chi tiết)

 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

 

 

THUVIEN 

chatluongcao k2

  huongdan

 education-banner3

  hoithaobanner3

 

 

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo