THỰC TẬP - TỐT NGHIỆP
Thông báo về điều kiện thực tập, thi tốt nghiệp và môn thi tốt nghiệp hệ VLVH, liên thông In Email
Thứ năm, 19 Tháng 12 2013 15:06

* Hệ liên thông từ cao đẳng ngành NHKS -> (Xem chi tiết)

* Hệ liên thông từ trung học chuyên nghiệp ngành QTKD -> (Xem chi tiết)

* Hệ liên thông từ cao đẳng ngành QTKD -> (Xem chi tiết)

* Hệ vừa làm vừa học (áp dụng cho khóa tuyền sinh năm 2010) -> (Xem chi tiết)

 
Danh sách sinh viên chưa đóng lệ phí thi TN tháng 07/2014 (ĐH,CĐ CQ tín chỉ) In Email
Thứ hai, 07 Tháng 7 2014 19:09

(Xem chi tiết)

Lưu ý: Hạn cuối có thể đóng lệ phí thi tốt nghiệp buổi sáng ngày 11/07/2014 (từ 07h30 đến 11h30).

Sau thời hạn trên những trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết.

 
Một số qui định, hướng dẫn của tốt nghiệp In Email
Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 08:33

1. Hướng dẫn trình bày khóa luận : (Xem chi tiết)

2. Các qui định, chế tài trong công tác tốt nghiệp :(Xem chi tiết)

3. Hướng dẫn về hình thức trình bày BCTT/ tóm tắt khóa luận: (Xem chi tiết)

 
Lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành - TN đợt 09/2014 In Email
Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 08:15

(Xem chi tiết)

 
Thông báo v/v điều kiện thực tập, thi tốt nghiệp, môn thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận Học chế tín chỉ khóa tuyển sinh từ năm 2010” In Email
Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 10:32

(Xem chi tiết)

 
Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2014 hệ Liên thông - cập nhật ngày 25/06/2014 In Email
Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 08:00

(Xem chi tiết)

 
Danh sách sinh viên có đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm 2013-2014 In Email
Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 19:43

(Xem chi tiết)

 
Thông báo về điều kiện thực tập, thi tốt nghiệp, môn thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận Học chế tín chỉ, hệ liên thông, hệ VB2 In Email
Chủ nhật, 19 Tháng 8 2012 21:04

Hệ tín chỉ -->(Xem chi tiết)

Hệ liên thông -> (Xem chi tiết)

Hệ Văn bằng 2 -> (Xem chi tiết)

 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2014 hệ Liên thông In Email
Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 19:40

(Xem chi tiết)

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

   
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo