GIẢNG VIÊN
Journal Club vào ngày 24/11/2014. Chủ đề "Policy games, distributional conflicts, and the optimal inflation" In Email
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 13:40

THÔNG BÁO VỀ SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 11/2014

      Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu của tập thể giảng viên  khoa QTKD, ngày 24/11/2014 khoa QTKD  tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club định kỳ, báo cáo viên: ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng,  Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Policy games, distributional conflicts, and the optimal inflation”, bài báo đã được đăng trên tạp chí Macroeconomic Dynamics , (2014)  của NXB CAMBRIDGE UNIVERSITY .

      Nội dung chủ yếu của bài báo chỉ ra rằng “ sư hạn chế tiếp cận với nguồn vốn trên thị trường tài sản”(LAMP) là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phat thiên lệch(bias inflation) khi các nhà hoạch định chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hướng đến những mục tiêu khác nhau. Sự phân phối hoàn toàn có thể loại trừ nguy cơ lạm phát thiên lệch nhưng lại làm tăng chi phí cho việc giảm phúc lợi xã hội của nhóm tiêu dung Ricardian. Nếu như các nhà hoạch định tài khóa chỉ phân phối một phần thì có thể làm giảm lạm phát thiên lệch nhưng lại làm tăng chi phí thiên lệch trong chi tiêu công, mặc dù một chính sách bảo thủ tiền tệ hoàn toàn là cần thiết để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, điều đó đồng nghĩa với việc làm giảm tính thanh khoản trong phúc lợi của người tiêu dugf, khi thiếu hụt chính sách tài khóa phân phối lại. Cuối cùng, trong bối cảnh khủng hoảng, không một thể chế chính sách nào có thể tránh được sự suy giảm các hoạt động kinh tế khi sự gia tăng tỷ lệ về sự hạn chế về tiếp cận nguồn tài sản trên thị trường gắn liền với những cú sốc tiêu cực về công nghệ, khi mà các việc tối ưu hóa chính sách để tránh khủng hoảng đơn thuần chỉ tập trung vào việc gia tăng tỷ lệ LAMP.

(Xem chi tiết)

 
Khoa QTKD tổ chức sinh hoạt học thuật vào ngày 10/11/2014 In Email
Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 08:45

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt SHHT định kỳ.

Thời gian gian báo cáo được thực hiện từ 10h00 đến 11’15 ngày10/11/2014.

Báo cáo viên: ThS. Võ Thế Sinh

-    Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard)

Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh, phi lợi nhuận và chính phủ nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu để ra.  

Bài chia sẻ có tính thực tiễn cao trong bối cảnh xã hội hiện nay. Phiếu cân bằng điểm hướng toàn bộ tổ chức vào những khâu chính để thực hiện sự đột phá; giúp hợp nhất các chương trình khác nhau của tổ chức, như là chất lượng, cải tiến, sáng kiến khách hàng… Ngoài ra, Phiếu cân bằng điểm còn phá vỡ các phép đo chiến lược cục bộ, vì thế mà các giám đốc đơn vị, các quản lý viên và nhân viên có thể thấy rõ vai trò của họ trong việc thực thi chiến lược của toàn tổ chức và toàn tâm hướng vào các chiến lược đó. Tuy nhiên, đây là một phương pháp rất khó áp dụng, nó đòi hỏi sự đồng tâm của toàn tổ chức, cần nhiều thời gian, nguồn lực.

(Xem chi tiết)

 
Khoa QTKD tổ chức sinh hoạt học thuật vào ngày 03/11/2014 In Email
Thứ ba, 04 Tháng 11 2014 16:28

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt SHHT định kỳ.

Thời gian  gian báo cáo được thực hiện từ 10h15 đến 11’15 ngày 3/11/2014.

Báo cáo viên: ThS. Phạm Tiến Thành.

Chủ đề của buổi sinh hoạt là “KỸ THUẬT SO SÁNH ĐIỂM XU HƯỚNG (PROPENSITY SCORE MATCHING - PSM)". Nội dung chủ yếu chia sẻ về phương pháp trong nghiên cứu đánh giá tác động của một chương trình. Mục tiêu của đánh giá tác động đó chính là xem xét hiệu quả của một chương trình khi các đối tượng tham gia vào chương trình đó và xác định xem điều gì xảy ra nếu như họ không tham gia chương trình. Các phương pháp đánh giá tác động sẽ giúp xây dựng được tình huống phản thực để có thể so sánh giữa các nhóm có tham gia chương trình (Nhóm can thiệp – Treatment group) với các nhóm không tham gia chương trình (Nhóm đối chứng – Control Group) có các đặc điểm gần giống nhau. Từ đó, phần nào có thể đánh giá được tác động của chương trình lên kết cục. Các kỹ thuật trong đánh giá tác động như PSM, DID, hay PSM bằng DID.

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 13/10/2014. Chủ đề : A social capital theory of career success In Email
Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 16:45

Khoa QTKD đã tổ chức Journal club vào ngày 13/10/2014.

Chủ đề :  A social capital theory of career success

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 11/08/2014. Chủ đề : The effects of service brand dimensions on brand loyalty In Email
Thứ năm, 21 Tháng 8 2014 17:36

Khoa QTKD đã tổ chức Journal club vào ngày 11/08/2014.

Chủ đề : The effects of service brand dimensions on brand loyalty

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 28/04/2014. Chủ đề : Remittances, financial development and growth In Email
Thứ ba, 15 Tháng 7 2014 10:35

Khoa QTKD đã tổ chức Journal club ngày 28/04/2014.

Chủ đề: Remittances, financial development and growth.

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 21/07/2014. Chủ đề : The effects of service brand dimensions on brand loyalty In Email
Thứ ba, 15 Tháng 7 2014 10:31

Khoa QTKD đã tổ chức Journal club vào ngày 21/07/2014.

Chủ đề : The  effects of service brand dimensions on  brand loyalty.

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 16/6/2014. Chủ đề : Assessing the Impact of Agricultural Technology Adoption on Farmers’ Well-being Using PSM Analysis in Rural China In Email
Thứ ba, 15 Tháng 7 2014 10:26

Khoa QTKD đã tổ chức Journal club vào ngày 16/6/2014.

Chủ đề : Assessing the Impact of Agricultural Technology Adoption on Farmers’ Well-being Using PSM Analysis in Rural China.

(Xem chi tiết)

 
Journal club vào ngày 26/5/2014. Chủ đề :Life expectancy and economic growth In Email
Thứ ba, 15 Tháng 7 2014 10:19

Khoa QTKD đã tổ chức  Journal club vào ngày 26/5/2014.

Chủ đề : Life expectancy and economic growth.

(Xem chi tiết)

 
Các bài báo công bố quốc tế In Email
Thứ tư, 23 Tháng 4 2014 15:07

(Xem chi tiết)

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

 


 tuyensinh2014

huongdan

quangcaochatluongcao

education-banner3

hoithaobanner3

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo