GIẢNG VIÊN
Sinh hoạt Journal Club tháng 10/2015 In Email
Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 21:58

     Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt Journal club định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 13h00-14h30 ngày 26/10/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là: “Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data.”, người thực hiện báo cáo là NCS. Phạm Tiến Thành. Bài viết nghiên cứu về vai trò của công đoàn lao động đối với hiệu quả của doanh nghiệp xét về góc độ năng suất lao động và lợi ích của doanh nghiệp. Bài viết được thực hiện cho trường hợp 4000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản thuộc lĩnh việc sản xuất và phi sản xuất. Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy công đoàn có tác động thúc đẩy hiệu quả trong doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, tăng lương. Bài viết còn cho thấy sự cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp có công đoàn sẽ thấp hơn so với các doanh nghiệp không có công đoàn. Từ đó, để tăng hiệu quả doanh nghiệp thì giải pháp đưa ra là phải có sự kết hợp hài hòa giữa ban quản trị và công đoàn.

(Xem chi tiết)

 
Sinh hoạt học thuật tháng 10/2015 In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 11:53

Nhằm mục đích chuẩn hóa chất lượng trong việc xây dựng đề cương chi tiết đào tạo đại học, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết, hoàn thiện slide bài giảng năm 1 chương trình Top 100, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt học thuật định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 13h30-15h00 ngày 12/10/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Phân tích nội dung đề cương chi tiết, slide bài giảng chương trình top 100, Môn: Định hướng nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế”, người thực hiện báo cáo là TS. Phạm Thị Ngân, Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế. Buổi sinh hoạt học thuật chủ yếu chia sẻ sơ bộ về ngành Kinh doanh quốc tế và cơ hội nghề nghiệp, giới thiệu đề cương và slide bài giảng. Đồng thời, các thầy/ Cô trong khoa cũng đã trao đổi, thảo luận và tìm ra những ưu nhược điểm trong đề cương chi tiết và slide bài giảng để hoàn thiện cụ thể liên quan đến form mẫu, thời lượng giảng dạy, phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm định, nội dung tự học của sinh viên…

 
Sinh hoạt Journal Club tháng 09/2015 In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 11:48

     Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt Journal club định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 13h.30-14h30 ngày 28/09/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là: “Foreign direct investment inflows and the Industrialization of African Countries”, người thực hiện báo cáo là ThS. Nguyễn Thanh Nhân. Bài viết này xem xét mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bên trong (FDI) và các quá trình công nghiệp hóa ở châu Phi. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng từ 49 quốc gia trong giai đoạn 1980-2009. Kết quả cho thấy FDI đã không có một tác động đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp của các nước này, trong khi các biến khác, chẳng hạn như kích thước của thị trường, lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế là rất quan trọng. Nghiên cứu này kết luận rằng vai trò của FDI trong chương trình nghị sự biến đổi, mà hiện đang được thảo luận ở châu Phi, nên được phân tích một cách cẩn thận để tối đa hóa tác động của các dòng vốn.

 (Xem chi tiết)

 

 

 
Sinh hoạt Jounal Club tháng 4/2015 In Email
Chủ nhật, 03 Tháng 5 2015 22:15

SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 04/2015

     Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt học thuật định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 8h.30-10.30 ngày 20/04/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là: “The Impacts of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in Internet Banking”ty”, người thực hiện báo cáo là ThS. Võ Thế Sinh. Bài viết chia sẻ về vấn đề liên quan đến  E- Service và mức độ trung thành của khách hàng đối với Internet Banking. Kết quả của bài báo chủ yếu nhấn mạnh ở sự thu hút khách hàng phụ thuộc vào thiết kế giao diện của trang web, thông tin hướng dẫn của trang web. Ngoài ra, kết quả bài nghiên cứu còn phản ánh ngoài những yếu tố về kỹ thuật và chức năng của E-Service, còn có những yếu tố khác ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng như: tính hiệu quả, thức thực thi, tính sẵn có tính thẩm mỹ và khả năng hướng dẫn sử dụng của Internet Banking có cụ thể hay không. 

(Xem chi tiết)

 
Sinh hoạt học thuật tháng 4/2015 In Email
Chủ nhật, 03 Tháng 5 2015 22:01

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 04/2015

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt học thuật định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 8h.30-10.30 ngày 27/04/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là: “Outcome of a soccer match and advertising effectiveness”, người thực hiện báo cáo là NCS. Phùng Minh Tuấn. Bài nghiên cứu chia sẻ về vấn đề liên quan đến nghiên cứu mối quan hệ giữa trận đấu bóng đá với số người xem trực tiếp, ảnh hưởng của các vấn đề bên ngoài sân cỏ đến tính kịch tính của trận đấu. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả quảng cáo. Các công ty cần đánh giá chính xác hơn hiệu quả của các đoạn quảng cáo sau trận đấu bóng đá vì số lượng khách hàng xem quảng cáo không tăng như mong đợi. Nghiên cứu này áp dụng cho ngành quảng cáo các sự kiện thể thao, có thể áp dụng nó cho các môn thể thao khác như bóng rổ, tennis v.v.

(Xem chi tiết)

 
Khoa QTKD tổ chức sinh hoạt học thuật tháng 12/2014 In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 1 2015 09:07

      SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 12/2014   

     Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt học thuật định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện từ 10h00-11.30 ngày 29/12/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Mô hình khoảng cách CAGE - ở cấp độ quốc gia và cấp độ ngành”, người thực hiện báo cáo là NCS. Lê Thị Thúy Phượng. Bài viết chủ yếu chia sẻ về luận điểm về các vấn đề rào cản, biên giới [trong toàn cầu hóa] đã được chỉ rõ trong cuốn “Regional Strategies for Global Leadership”- Chiến lược khu vực cho tầm ảnh hưởng toàn cầu, (P. Ghemawat Havard Business Review (HBR), 2005 và Managing Differences: The Central Challenge in Global Strategy” - Kiểm soát sự khác biệt: Thách thức cốt lõi trong chiến lược toàn cầu  (P. Ghemawat ,HBR, 2007). Theo nghiên cứu của tác giả, kỷ nguyên của chúng ta không phải là kỷ nguyên hoàn chỉnh – hay thậm chí là chưa tiến gần tới được đến với hoàn chỉnh – cho toàn cầu hóa. Thay vào đó, thế giới hiện tại cần được miêu tả chính xác hơn là “bán toàn cầu hóa” (semi-globalization). Quan điểm thế giới phẳng có thể gây hấp dẫn với nhiều người nhưng theo các quan sát thực tiễn các rào cản văn hóa, chính trị, địa lý giữa các nước vẫn còn ảnh hưởng rất lớn – đồng nghĩa rằng có tác động quan trọng đến chiến lược kinh doanh toàn cầu. Hiểu được các chiều kích của khoảng cách CAGE sẽ giúp cho quyết định xâm nhập thị trường thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng với những phân tích chi phí và lợi ích đầy đủ hơn; đồng thời làm cơ sở để xem xét những chiến lược chung để giải quyết những khác biệt giữa các quốc gia.  

(Xem chi tiết)

 
Khoa QTKD tổ chức sinh hoạt học thuật vào ngày 05/01/2015 In Email
Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 22:21

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 1/2015

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt học thuật định kỳ, thời gian báo cáo được thực hiện vào ngày 5/1/2015. Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Quản trị công ty”, người thực hiện báo cáo là NCS. Nguyễn Đức Trung. Bài viết chia sẻ về vấn đề liên quan đến Quản trị công ty, một khái niệm dễ bị nhầm lẫn và gây nhiều tranh cãi hiện tại, theo tác giả Quản trị Công ty tập trung vào các cơ cấu và các quy trình của công ty nhằm đảm bảo sự công bằng, tính minh bạch, tính trách nhiệm và tính giải trình. Trong khi đó, quản lý công ty tập trung vào các công cụ cần thiết để điều hành doanh nghiệp. Quản trị công ty được đặt ở một tầm cao hơn nhằm đảm bảo rằng công ty sẽ được quản lý theo một cách sao cho nó phục vụ lợi ích của các cổ đông. Ngoài ra tác giả còn đưa ra một số phân tích khác liên quan đến quản trị và quản lý như sự khác biệt giữa Công ty Đại chúng và Công ty Tư nhân, nguyên nhân hình thành Quản trị trong Công ty, nguyên nhân hình thành, lịch sử phát triển và những Quy tắc quản trị công ty.

(Xem chi tiết)

 
Sinh hoạt Journal Club tháng 12/2014. Chủ đề : "“Institution and economic development: A Granger causality analysis of panel data evidence" In Email
Chủ nhật, 21 Tháng 12 2014 17:15

     Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu của tập thể giảng viên  khoa QTKD, ngày 15/12/2014 khoa QTKD  tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club định kỳ, báo cáo viên: TS. Phạm Thị Ngân, chủ đề của buổi sinh hoạt là “Institution and economic development: A Granger causality analysis of panel data evidence”, bài báo đã được đăng trên tạp chí Economic System , (2013)  của NXB ELSEVIER.

(Xem chi tiết)

 
Journal Club vào ngày 24/11/2014. Chủ đề "Policy games, distributional conflicts, and the optimal inflation" In Email
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 13:40

THÔNG BÁO VỀ SINH HOẠT JOURNAL CLUB THÁNG 11/2014

      Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu của tập thể giảng viên  khoa QTKD, ngày 24/11/2014 khoa QTKD  tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club định kỳ, báo cáo viên: ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng,  Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Policy games, distributional conflicts, and the optimal inflation”, bài báo đã được đăng trên tạp chí Macroeconomic Dynamics , (2014)  của NXB CAMBRIDGE UNIVERSITY .

      Nội dung chủ yếu của bài báo chỉ ra rằng “ sư hạn chế tiếp cận với nguồn vốn trên thị trường tài sản”(LAMP) là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phat thiên lệch(bias inflation) khi các nhà hoạch định chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hướng đến những mục tiêu khác nhau. Sự phân phối hoàn toàn có thể loại trừ nguy cơ lạm phát thiên lệch nhưng lại làm tăng chi phí cho việc giảm phúc lợi xã hội của nhóm tiêu dung Ricardian. Nếu như các nhà hoạch định tài khóa chỉ phân phối một phần thì có thể làm giảm lạm phát thiên lệch nhưng lại làm tăng chi phí thiên lệch trong chi tiêu công, mặc dù một chính sách bảo thủ tiền tệ hoàn toàn là cần thiết để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, điều đó đồng nghĩa với việc làm giảm tính thanh khoản trong phúc lợi của người tiêu dugf, khi thiếu hụt chính sách tài khóa phân phối lại. Cuối cùng, trong bối cảnh khủng hoảng, không một thể chế chính sách nào có thể tránh được sự suy giảm các hoạt động kinh tế khi sự gia tăng tỷ lệ về sự hạn chế về tiếp cận nguồn tài sản trên thị trường gắn liền với những cú sốc tiêu cực về công nghệ, khi mà các việc tối ưu hóa chính sách để tránh khủng hoảng đơn thuần chỉ tập trung vào việc gia tăng tỷ lệ LAMP.

(Xem chi tiết)

 
Khoa QTKD tổ chức sinh hoạt học thuật vào ngày 10/11/2014 In Email
Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 08:45

Nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, khoa QTKD tổ chức buổi sinh hoạt SHHT định kỳ.

Thời gian gian báo cáo được thực hiện từ 10h00 đến 11’15 ngày10/11/2014.

Báo cáo viên: ThS. Võ Thế Sinh

-    Chủ đề của buổi sinh hoạt là “Thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard)

Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh, phi lợi nhuận và chính phủ nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu để ra.  

Bài chia sẻ có tính thực tiễn cao trong bối cảnh xã hội hiện nay. Phiếu cân bằng điểm hướng toàn bộ tổ chức vào những khâu chính để thực hiện sự đột phá; giúp hợp nhất các chương trình khác nhau của tổ chức, như là chất lượng, cải tiến, sáng kiến khách hàng… Ngoài ra, Phiếu cân bằng điểm còn phá vỡ các phép đo chiến lược cục bộ, vì thế mà các giám đốc đơn vị, các quản lý viên và nhân viên có thể thấy rõ vai trò của họ trong việc thực thi chiến lược của toàn tổ chức và toàn tâm hướng vào các chiến lược đó. Tuy nhiên, đây là một phương pháp rất khó áp dụng, nó đòi hỏi sự đồng tâm của toàn tổ chức, cần nhiều thời gian, nguồn lực.

(Xem chi tiết)

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

 


 huongdan

quangcaochatluongcao

education-banner3

hoithaobanner3

 

Giảng viên

TS. Phạm Thị Minh Lý
TS. Lê Thanh Tùng
ThS-NCS Phùng Minh Tuấn
ThS. Võ Thế Sinh
GS. Lê Vinh Danh
GS. Teresal Ju
GS. Lê Văn Cường
GS. Drahomira Pavelkova
GS. Wim Vanhaverbeke
GS. Chiung Hsin Hsu
PGS. Trần Nam Bình
TS. Wei-chih Lien
TS. Alberto Posso
TS. Phạm Đức Trọng
TS. Võ Văn Lai
TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên
TS. Phạm Thị Ngân
TS. Đỗ Văn Quất
ThS-NCS. Phạm Tiến Thành
ThS-NCS Nguyễn Minh Quang
ThS Ngũ Thị Diễm Hằng
ThS-NCS Lê Thị Thúy Phượng
ThS Nguyễn Thị Huệ Trinh
ThS Trương Nữ Tô Giang
ThS Lê Minh Hiếu
ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung
ThS Nguyễn Thị Hoàng Khuyên
ThS Nguyễn Tấn Phú
ThS Vũ Quảng Hà
ThS Trần Thị Phi Phụng
ThS Phạm Thị Quỳnh Như
ThS Nguyễn Thúy Vy
ThS Trịnh Phương Dung
ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng
ThS Đoàn Văn Bồng
ThS Nguyễn Đức Trung
ThS Nguyễn Minh Triết
ThS Phan Anh Việt
ThS Vũ Thúy Hòa
ThS Trần Phi Hoàng
ThS. Nguyễn Vân Anh
ThS. Bùi Thanh Long
ThS. Lê Đức Trọng
ThS. Bùi Quang Thanh
CH Nguyễn Thị Hồng
ThS Nguyễn Thanh Nhân
CH Nguyễn Đức Anh Nghị
CH Lê Thanh Hải
CN Trần Văn Độ
CN Lương Nữ Nhật Quyên
CN Đặng Tiến Dũng
CN Đào Thị Bích Dương
CN Bùi Ráng
CN. Phạm Kim Thành
CN. Nguyễn Minh Châu
CN Nguyễn Trung Đình
CN Lê Thị Liễm
CN Nguyễn Tuấn Anh
CN Tăng Khắc Quý
CN Nguyễn Thị Mỹ Vân
CN Vũ Thị Trang
CN Lê Thị Việt Hằng
ThS Bùi Ngọc Tuấn Anh
ThS Phạm Thị Quỳnh Anh
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo