TỔ BỘ MÔN

 Tên bộ môn

 STT

Môn phụ trách

 Trưởng bộ môn  Thành viên

 

 

 

BỘ MÔN CƠ BẢN

 1 Kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ TS Lê Thanh Tùng        

 

Thành viên:

NCS. Phạm Tiến Thành

ThS Phạm Thị Quỳnh Như

 2 Kinh tế vi mô
 3 Kinh tế vĩ mô
 4 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1
 5 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2
 6 Kinh tế học đại cương
 7 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN

QUẢN TRỊ

 1 Nguyên lý quản trị ThS Võ Thế Sinh      

Thành viên:

NCS Võ Văn Lai

ThS Đoàn Văn Bồng

ThS Nguyễn Đức Trung

ThS Hoàng Thị Mỹ Hằng
ThS Nguyễn Thanh Nhân

 2 Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong kinh doanh (Việt/Anh)
 3 Quản trị văn phòng
 4 Quản trị nguồn nhân lực (Việt/Anh)
 5 Quản trị hệ thống thông tin
 6 Quản trị chiến lược (Việt/Anh)
 7 Thương mại điện tử
 8 Quản trị chất lượng (Việt/Anh)
 9 Quản trị và điều hành sản xuất
 10 Quản trị Dự án
 11 Quản trị doanh nghiệp
 12 Quản lý công nghiệp
 13 Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh
 14 Đạo đức nghề nghiệp trong KDQT
 15 Đạo đức nghề nghiệp trong NH-KS
 16 Nguyên lý quản trị dịch vụ
 17 QT nguồn nhân lực NHKS
BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ  1 Nghiệp vụ hải quan TS. Phạm Thị Ngân  

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên:

ThS Lê Minh Hiếu

ThS Trần Thị Phi Phụng

ThS Trần Công Đức 

 2 Nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
 3 Quản trị kinh doanh quốc tế (Việt/Anh)
 4 Định hướng nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế
 5 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Việt/Anh)
 6 Quản trị văn hóa đa quốc gia
 7 Chiến lược KDQT
 8 Thực hành thương mại quốc tế 1,2,3
 9 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
BỘ MÔN MARKETING  1 Nguyên lý marketing

NCS Lê Thị

Thúy Phượng

 

Thành viên:

TS Phạm Thị Minh Lý

NCS Phùng Minh Tuấn

ThS Phạm Thị Quỳnh Anh

ThS Bùi Ngọc Tuấn Anh

ThS Nguyễn Thị Hồng

 2 Hành vi khách hàng
 3 Marketing dịch vụ
 4 Marketing quốc tế (Việt/Anh)
 5 Nghiên cứu marketing
 6 Quản trị marketing
 7 Quản trị marketing quốc tế
 8 Quản trị bán hàng
 9 Quan hệ công chúng (PR)
 10 Quản trị thương hiệu
 11 Marketing toàn cầu
 12 Chuyên đề định hướng nghề nghiệp marketing
 13 Thực hành chuyên môn 1,2,3
 14 Chiến lược marketing
 15 Digital Marketing
 16 Quản trị truyền thông tích hợp
 17 Marketing NH-KS
BỘ MÔN NHÀ HÀNG -KHÁCH SẠN  1 Giám sát và quản lý khách sạn ThS. Trương Nữ Tô Giang  

Thành viên:

ThS Trịnh Phương Dung

ThS Nguyễn Quốc Lộc

 2 Điều hành hoạt động nhà hàng – bar
 3 Quản trị resort & khu vui chơi giải trí
 4 Quản trị lễ tân
 5 Quản trị ẩm thực
 6 Quản trị phòng buồng
 7 Quản trị dạ tiệc & hội nghị
 8 Tổ chức kinh doanh nhà hàng- khách sạn
 9 Chuyên đề định hướng nghề nghiệp NH-KS
 10 Chiến lược kinh doanh NH-KS
 11 Các chuyên đề trong kinh doanh NH-KS
 12 Quản trị chất lượng dịch vụ NH-KS
 13 Quản trị MICE

 

 
 

 

THUVIEN 

chatluongcao k2

  huongdan

 education-banner3

  hoithaobanner3

 

 

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo