THỜI GIAN LÀM VIỆC
1. Lịch làm việc:
Thứ 2 đến thứ 6
Sáng: 7h:30 - 11:30
Chiều: 13h:00 - 17:00
   

2. Lịch trực khoa:  Học kỳ 1/2016-2017 :

LỊCH TRỰC HỌC KỲ 1/2016-2017
Tên Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Thầy Bồng        Họp giao ban Trực       Trực       dạy ca 3
+Trực
Cô Như Họp giao ban Trực Trực Trực Trực   Trực Trực Trực  
Cô Ngân Họp giao ban Trực       Trực   Trực   Trực
Thầy Trung Họp giao ban Trực   Trực       Trực   Trực
Thầy Sinh Họp giao ban Trực   Trực   Trực   Trực    
Cô Giang Họp giao ban Trực   Trực Trực Trực   Trực   Trực
Cô Phượng Họp giao ban Dạy ca 3  Trực Trực    Trực    Trực     
Thầy Tùng Họp giao ban Trực     Trực     Trực    
Cô Dung Họp giao ban Trực   Trực       Trực    
Thầy Tuấn Anh Họp giao ban Trực   Trực     Trực      
Thầy Lộc Họp giao ban Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực
Cô Hồng Họp giao ban Trực Trực   Trực Trực Trực Trực Trực Trực

 

 

 

 

 

 

THUVIEN 

chatluongcao k2

  huongdan

 education-banner3

  hoithaobanner3

 

 

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo