CÁN BỘ QUẢN LÝ
Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Minh Lý
Điện thoại:
08-37755067

DSC_1556copy1

 

Nhân sự

Diễn đàn kiến tập: Thầy Tăng Khắc Quý

Iso:  ThS Phạm Thị Quỳnh Như

 

* Hình giảng viên, viên chức khoa QTKD :

DSC 3066 copy2

 

 

 

 

 

 

THUVIEN 

chatluongcao k2

  huongdan

 education-banner3

  hoithaobanner3

 

 

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo